Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • nabnab
 • justmadd
 • BornInMay
 • scholastyka
 • memo-ries
 • diammond
 • kusiol
 • RockYourMind
 • pyzaczu
 • greysubmarine
 • CherryBomb
 • olamiko
 • spontaniczna
 • nataliakanalia
 • FoodArts
 • kasias3112
 • kochajmnie
 • prosiecie
 • ostatnikawalektortu
 • hemppas
 • feniculum
 • charlie69
 • lottee
 • wanad
 • henrikalm
 • mi1045
 • wetpussycat
 • isiaka
 • gummibaerli
 • photonom
 • martyna72
 • rozaliee
 • alicjabag
 • 99thingstodobeforeidie
 • manna
 • Vichy
 • unitedsoupsfood
 • kammerflimmern
 • GaleriaEmocji
 • freepdfebook
 • stockholmsyndrome
 • philomath
 • kaman
 • angelsdemon
 • flitterempire
 • elMojito
 • guyver
 • aniczorka
 • mruu
 • msmcghee
 • cristinaa
 • gemma
 • doctorfrederickchilton
 • halucine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1338 0209 390
Reposted fromlaluna laluna viaitmakesmecalm itmakesmecalm
0998 1854 390
Reposted from777727772 777727772 viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Reposted frombluuu bluuu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Reposted fromshakeme shakeme viaitmakesmecalm itmakesmecalm
2087 910b 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
9370 7658 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafoods foods
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamarlylee marlylee
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarlylee marlylee
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamarlylee marlylee
Reposted fromshitsuri shitsuri viayeahlow yeahlow
0982 8d96 390
Reposted from777727772 777727772 viayeahlow yeahlow
4834 45ba 390
Reposted fromelegie elegie viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9792 a4ef 390
Reposted fromyouuung youuung viaitmakesmecalm itmakesmecalm
0942 0e03 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viamessinhead messinhead
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viamessinhead messinhead
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl