Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • sadnessdove
 • nabnab
 • justmadd
 • BornInMay
 • scholastyka
 • memo-ries
 • diammond
 • kusiol
 • RockYourMind
 • pyzaczu
 • greysubmarine
 • CherryBomb
 • olamiko
 • spontaniczna
 • nataliakanalia
 • FoodArts
 • kasias3112
 • kochajmnie
 • prosiecie
 • ostatnikawalektortu
 • hemppas
 • feniculum
 • charlie69
 • lottee
 • wanad
 • henrikalm
 • mi1045
 • wetpussycat
 • isiaka
 • gummibaerli
 • photonom
 • martyna72
 • rozaliee
 • alicjabag
 • 99thingstodobeforeidie
 • manna
 • Vichy
 • unitedsoupsfood
 • kammerflimmern
 • GaleriaEmocji
 • freepdfebook
 • stockholmsyndrome
 • philomath
 • kaman
 • angelsdemon
 • flitterempire
 • elMojito
 • guyver
 • aniczorka
 • mruu
 • msmcghee
 • cristinaa
 • gemma
 • doctorfrederickchilton
 • halucine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4307 7af8 390
Refueling at sea.
Reposted bypressanybetonwujcioBatbooze
4169 95f8 390
1023 adfe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza
7499 81a6 390
Reposted fromLotte Lotte vialitka litka

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viapodprzykrywka podprzykrywka
5014 0ee0 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viajustmine justmine
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
Jonathan Carroll~


— walcz,bo warto ;)
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viamaccka maccka
4375 e236 390
Reposted fromscorpix scorpix viamaccka maccka
1301 8712 390
9028 ac51 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
3556 58b4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorazon corazon
1041 0a29 390
Reposted frompiehus piehus viaunno unno
4566 5053 390

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunno unno
3566 e922 390
Reposted frommoai moai viashampain shampain
8756 30de 390
Reposted frompffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl